TVRDÁ VODA VE VAŠEM REGIONU? ZJISTĚTE TO S NÁMI!

S tvrdou vodou se na území Slovenska setkáváme poměrně často. Tvrdost vody je způsobena vysokou koncentrací kationtů vápníku a hořčíku. Je vždy problémem podzemních zdrojů vody, téměř minimálně se vyskytuje ve zdrojích povrchové vody. Nepříjemným dopadem tvrdé vody je vznik vodního kamene, který se usazuje například v rychlovarné konvici a dokáže způsobit přehřátí a následnou nefunkčnost celého spotřebiče.

Tento nepříjemný dopad má vodní kámen i na čerpadla v tepelných soustavách. Postupným usazováním na jejich součástích způsobuje stále větší spotřebu energie, která se odrazí na zvýšeném účtu za elektrickou energii. Po čase však může dojít k přehřátí, zkratu a vypovězení funkce čerpadla. Odstranění vodního kamene z tepelné soustavy je tedy mimořádně důležité.

Mimořádně tvrdou vodou se vyznačuje západ Slovenska. Bratislavský, Trnavský, Trenčínský a Nitranský kraj jsou známé vysokou tvrdostí vody. Tu však můžeme pozorovat i v krajských městech jako Žilina, Košice či Prešov. Jednoznačně nejnižší koncentrací kationtů ve vodě se vyznačuje Banskobystrický kraj. Oblasti severního Slovenska by se měli mít však také před tvrdou vodou na pozoru. Ačkoli nedosahuje takové hodnoty jako voda v našem hlavním městě, stále je to dostatečně na to, aby dokázala pořádně zamávat s našimi spotřebiči.

Řešením v případě kotle může být změkčovač vody, který je určen k odstranění vodního kamene z vody. Změkčovač vody si můžeme představit jako soustavu filtrů, které filtrují vodu a zachycují vodní kámen, který se již dále do soustavy nedostane a tak nemůže způsobit poškození čerpadla.

Změkčovač vody se vždy vybírá podle konkrétní spotřeby vody a její tvrdosti. V tomto případě je při výběru vždy vhodné spolehnout se na radu odborníka, který zhodnotí Vaši situaci a poradí Vám při výběru změkčovače vody, který pro Vás bude vhodný.

About the author