Dvojjazyčná detská literatúra

DESK (deutsch-slowakisch) je dvojjazyčná detská literatúra.
Detské riekanky, rozprávky a bájky sú zrkadlovo preložené do nemeckého jazyka a sprevádzané krásnymi ilustráciami. Obľúbené sú i obrazový slovník a maľované čítanie.

jarmilaroser@gmail.com

https://deskliteratur.at/

About the author